20th July

 

20th July Tunnel 1

“Tunnel 1″ er tegnet rett på berget i Photoshop. I tegnede hull på bergveggen er det animerte øyne som blunker. Inne i tunnelen lyser et enormt, blunkende øye. Det er projisert på et stort billboard av papp.

På vei mot Jæren suste vi litt rundt omkring Flekkefjord på sightseeing. Litt utenfor byen dukket det opp en interessant tunell på noe som viste seg å være på en nedlagt jernbanelinje. Etter litt inspeksjon og utprøving ble det til at jeg valgte å projisere på utsiden av tunellen og inn i åpningen. Det var nokså fuktig i tunellen og det dryppet vann fra taket. Ikke så veldig egnet for fintfølende elektronikk akkurat.

“Tunnel 1” is drawn straight on the mountain in Photoshop. I drew holes in the mountain with animated blinking eyes. Inside the tunnel, we find an enormous blinking eye. I projected this on a large cardboard billboard. 

On our way to Jæren we cruised around sightseeing in the Flekkefjord area. Just outside town, we came across an interesting tunnel that turned out to be on an abandoned railroad. After some inspection and experimenting, I chose to project on the outside of the tunnel as well as inside the opening. It was rather moist in the tunnel and water was dripping from the ceiling. Not really suited for sensitive electronics!