18th July

http://roadmapped.net/wp-content/uploads/2013/07/CVaravan_best_stor.jpg

 18h July Skurkeferie (Scoundrel Holliday)

Vi endte denne kvelden opp på Hamresanden Camping utenfor Kristiansand ,hvor jeg ønsket å projisere noe inne blandt feriegjestene og forhåpentligvis få et publikum til verket.

Her kunne jeg koble meg på strøm og jeg slapp å bruke aggregat. Det lettet arbeidet en god del og jeg fikk god tid (3 timer) til å lage innholdet til mappingen. Det var en fin solnedgang i går, og jeg prøvde så godt jeg kunne å ting ferdig før det ble helt mørk, slik at man kunne få med omgivelsene bedre på dokumentasjonen. Jeg rakk det akkurat!

Skurkeferie er projisert på den campingvogna på naboplassen. Trivelige folk bodde i den, og jeg fikk lov til å “male” om vognen deres og dekke til vinduene på vogna med hvit papp. Etter at jeg var ferdig med å tegne om campigvognen til en Redneckish hytte så flyttet B-gjengen inn. De ser ikke ut til å nyte ferien sin.

This evening we ended up at Hamresanden Camping just outside Kristiansand. I wanted to project something for the camping tourists to see – that would give me an audience for my work.

Here I benefited from a power net so there was no need to use the fuel driven generator. This made my work easier, so I had plenty of time (3 hours) to create the content for my mapping. Yesterday there was a lovely sunset and I strived to get things ready before nightfall so that the natural surroundings would be part of the final product. And I made it just in time!

Scoundrel Holiday is projected on the caravan parked next to us. It belonged to some nice people and they allowed me to digitally paint their caravan and cover the windows with white cardboard. Once I was done transforming the caravan into a Redneck cabin the Beagle Boys moved in. Unfortunately they don’t seem to be enjoying their holidays all that much.

Prosess03_liten