15th July

 

 

15th July Sjøsyk seiler (Seasick Sailor)

Da var turneens første dag over. Vi ankom Tønsberg ved middagstider hvor vi rigget oss til i hallen hvor klubben Kastellnatt holdes under Slottsfjellfestivalen. Et bra utgangspunkt for prosjektet med mye god energi. Mandag var en superhektisk start med mye orging, testing og rigging, og jeg kom ikke i gang med å produsere turens første verk før i 23-tiden.

Rett ved havna ute her på Kaldnes i Tønsberg ligger en halvt sunket fiskeskute. Der ville jeg gjøre noe ombord. Jeg tegnet en “smeltet” Donald i Photoshop med tegnbrett, projiserte han på to skumpapplater jeg skjøtet sammen, tegnet omrisset og skjærte han ut. Nå kunne jeg da projisere tegningen tilbake på pappfiguren… Klokken var ca. 00.30 da jeg var ferdig med den.

Innstallasjonen funket nokså bra, men jeg måtte tape figuren fast på en plate som stakk opp på dekk pga sterk vind. Da mistet man litt poenget med å ha en fysisk figur siden jeg likegreit kunne projisert rett på platen. Den “Sjøsyke seileren” glødet godt i mørket og passet godt inn på dekk. Jeg skulle likt å hatt prosjektor 2 oppe og gått slik at jeg kunne lagd et neonlys på dekk (ala en nattklubb). Det får bli senere..

Det var svært tilfredsstillende å kunne komme meg ut i terrenget for første gang med prosjektoren og tilføre bilder til uvante plasser. Dette lover svært godt for resten av prosjektet!

I dag pakker vi sammen og reiser lengre ned langs kysten.

That concludes the first day of our tour. We arrived Tønsberg around noon, and we rigged our gear in the club Kastellnatt which is part of the ongoing Slottsfjell festival. A place full of good vibes and happy people, in short a great atmosphere to launch our project in. Monday was very hectic; a lot of stuff to organize, test and set up – that’s why the first artwork in this project wasn’t up and running until 11 this evening.

In the harbour here at Kaldnes in Norway’s oldest town Tønsberg, we found a half sunk fishing boat. I quickly decided to make something on board. I drew a ”melted” Donald Duck in Photoshop with my drawing board, then I projected him on a piece of foamboard out of which I cut out the silhouette of my Donald. The foamboard was ready for my projection at 00:30.

The installation worked out pretty well, but I had to use scotch tape to attach him to the deck due to strong winds. The point of having a physical object was somewhat lost as I might as well have projected it straight on the board. The ”Seasick Sailor” was glowing neatly in the dark and he seemed to be in his right element. I would have loved to see my second projector up and running though, then I could have projected neonlights on deck (nightclub style). That will have to wait…

 It was very satisfying to be out in the field for the first time, bringing new images to unusual places. A very promising start for the continuation of this project! Today we will pack our stuff, buckle up and get back on the road down the Norwegian coast.

kipor

Kipor…Går som ei klokke!  Kipor…Runs like clockwork!

kraft

Sabotøren går i land  The saboteur abandons ship

P.S: Jeg skal legge ut videoer så raskt jeg får tid!