Om prosjektet (ABOUT THE PROJECT)

R O A D M A P P E D

Roadmapped er et omreisende kunstprosjekt som skal utforske nye arenaer for videomapping og videokunst. I løpet av 14 dager skal jeg reise mellom Oslo og Stavanger og oppsøke steder i natur og bebygde strøk, hvor jeg vil finne objekter, strukturer og bygninger og bruke dem til å skape kortvarige og improviserte videoinstallasjoner. Sammen med meg på turen har jeg med sjåfør og assistent Tarjei Sund.

Denne reisen skal være en oppdagelsesferd og et møte med ukjente steder.
Jeg har derfor valgt å legge ruten mellom Oslo og Stavanger via Kristiansand. Dette er en del av landet jeg aldri har reist gjennom, og det vil bli svært spennende å oppdage og kartlegge område ved å videomappe steder underveis og dokumentere det med video og foto. I tillegg til å være et Terra Incognita for meg, så er det også den mørkeste delen i Norge om sommeren, noe som vil hjelpe projiseringene til å få bedre effekt. Hovedmålet med innstallasjonene er å få til en dialog på stedene mellom det som projiseres og det som blir projisert på.

For hver kveld skal det lages et nytt verk. Dette nødvendiggjør improvisering og raske grep. Den uforutsigbare og komprimerte prosessen fordrer raske beslutninger og tvinger vanlige arbeidsmetoder for å oppnå mer spontane visuelle uttrykk og lage kortvarige installasjoner som kun skal stå i noen få timer. Verkene og prosessen bak vil bli publisert fortløpende på www.roadmapped.net.

Ove Alexander Jamt Dahl

 

R O A D M A P P E D

Roadmapped is a travelling art project where I aim to explore new venues for video mapping and video art. On a 14 day journey between Oslo and Stavanger, I will visit various places in natural surroundings and urban areas and discover objects, backgrounds and buildings where I can project short and improvised video installations. My wing man is Tarjei Sund, assigned driver and assistant.

IAs this journey is an exploration of unknown places, I have chosen a part of the country I have never visited before; the route from Oslo to Stavanger via Kristiansand. It is an absolute thrill for me to discover and map areas and document my finds through video and photography. In addition to being Terra Incognita for me, it is also the darkest part of the country in summer, this will be a great aid in making more effectful projections. The main goal is to create a dialogue between the projected and the object on which it is projected.

Every evening I will create a new work of art. Creating quick ad hoc installations calls for improvisation and creative outbursts. This unpredictable and hasty process requires quick decisions and it forces me to abandon my regular work habits. The result will be spontaneous visual expressions and short term installations lasting for a few hours only. As the project unfolds it will be uploaded to my calendar at www.roadmapped.net

Ove Alexander Dahl